smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA
ลำดับรายการวันที่
1การขอขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (3)21 มี.ค. 2559
2การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (1)21 มี.ค. 2559
3การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (3)21 มี.ค. 2559
4การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด (3)21 มี.ค. 2559
5การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (2)21 มี.ค. 2559
6การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (3)21 มี.ค. 2559
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (4)21 มี.ค. 2559
8การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2)21 มี.ค. 2559
9การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2021 มี.ค. 2559
10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)21 มี.ค. 2559
11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (3)21 มี.ค. 2559
12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (1)21 มี.ค. 2559
13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (1)21 มี.ค. 2559
14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (1)21 มี.ค. 2559
15การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ (1)21 มี.ค. 2559
16การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ (2)21 มี.ค. 2559
17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1)21 มี.ค. 2559
18การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (1)21 มี.ค. 2559
19การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1)21 มี.ค. 2559
20การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง21 มี.ค. 2559

1 2 3 4   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
191
เดือนนี้
1,047
เดือนที่แล้ว
9,671
ปีนี้
73,079
ปีที่แล้ว
58,670
ทั้งหมด
373,408
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 166 191 1,047 9,671 73,079 58,670 373,408 35.172.165.64