ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ยากจนตำบลขัวมุง
         ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ยากจนตำบลขัวมุง วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง

 
13 พฤศจิกายน 2561