ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
งานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
          เทศบาลตำบลขัวมุง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันเรือพาย 2 ฝีพาย การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงฝีมือ ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 
26 พฤศจิกายน 2561