ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองคืกรภาคประชาชน มวลชนในพื้นที่ตำบลขัวมุง จัดงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียติ ผู้สูงอายุดีเด่นในด้านต่างๆ และพัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลขัวมุง


 
10 เมษายน 2562