ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
          เทศบาลตำบลขัวมุงร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 
28 กรกฎาคม 2561