smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง นำโดย นายสะอาด อินจันต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดอุทุมพราราม ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี


 
31 สิงหาคม 2562