ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะทำงาน กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง นำโดยนายสะอาด อินจันต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง และผู้อำนวยการ รพ.สต.ขัวมุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลขัวมุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสารภี เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดวิ่งในพื้นที่ตำบล กำหนดเส้นทางและอำนวยความสะดวกในการวิ่งภายในเขตพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2562


 
07 ตุลาคม 2562