ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ดำหัวนายอำเภอสารภี ประจำปี 2562

          เทศบาลตำบลขัวมุง พร้อมใจกันจัดเตรียมเครื่องสุมา เครื่องสักการะ อันประกอบด้วย หมากสุ่ม หมากเบ็ง พวงดอกมะลิ น้ำอบ น้ำหอม น้ำขมิ้นส้มป่อย ร่วมกันตั้งขบวน แห่เครื่องสุมมา เครื่งสักการะ ร่วมกันทำพิธีสระเกล้าดำหัว กล่าวคำขอขมา ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ดำหัวป้อเมืองสารภีและรับพรจากท่านนายอำเภอสารภี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา 


 
17 เมษายน 2562