ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 1

                 ด้วย เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับวัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

                 เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดป่าเดื่อทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยเดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดให้เป็นวันพุธ
ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลขัวมุง


 
01 สิงหาคม 2562