smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2

       กองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. โดยในครั้งนี้ได้พัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการ ณ วัดอุทุมพราราม หมู่ที่ 9 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคีในองค์กรและชุมชน


 
28 สิงหาคม 2562