ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง

เนื่องด้วยเด็กที่มีอายุในวัยช่วง 0-5 ปี การสร้างเซลล์ประสาทและใยสมองของเด็กจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากได้รับแรงกระตุ้นและส่งเสริมอย่างถูกต้อง เด็กจะมีความเฉลียวฉลาดและมีพัฒนาการรุดหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กในวัยนี้อย่างมาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลขัวมุง ร่วมกับชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ หมู่บ้านลึกลับ ในวันที่ 19 มกราคม 2563


 
29 มกราคม 2563