ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564


 
19 กุมภาพันธ์ 2563