smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
โครงการวัดสร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข)

เทศบาลตำบลขัวมุงได้กำหนดดำเนินการโครงการวัดสร้างสุข (วัด ประชา รัฐ สร้างสุข) ด้วยการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดแต่ละเดือน และเดือนกันยายน 2563 กำหนดให้เป็นวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ หมู่ที่ 1 วัดป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง โดยได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ทำความสะอาดบริเวณภายในวัด จากการที่ได้ทำความสะอาด ทำให้บริเวณรอบ ๆ วัดสะอาดขึ้น


 
21 กันยายน 2563