smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ

นายสมชาย ดวงทวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง พร้อมด้วยประธานสภา และพนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยในช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงสายกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563


 
13 ตุลาคม 2563