smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<นายพรชัย ไชยสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาลนายอาทิตย์ สิทธิชนะพงศ์
รองสภาเทศบาล
นายอนันต์ จาปัญญะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประเสริฐ ยานะวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจำลอง พงษ์ดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายบุญรัตน์ กันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสุพิน ญาณะวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายไตรวุฒิ สุขร่องช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2