ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


นายอนันต์ จาปัญญะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประเสริฐ ยานะวงษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายจำลอง พงษ์ดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอาทิตย์ สิทธิชนะพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายไตรวุฒิ สุขร่องช้าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายบุญรัตน์ กันทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสุพิน ญาณะวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายพรชัย ไชยสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2