smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสันบสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขัวมุ 16 ก.พ. 2560สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มการแจ้งเรื่อง 26 เม.ย. 2559สำนักปลัดDownload
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง 21 ธ.ค. 2558กองการศึกษาDownload
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง 21 ธ.ค. 2558กองการศึกษาDownload
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเพลิง 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเพลิง 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอ 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่ 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์ม ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
ใบเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 21 ธ.ค. 2558กองช่างDownload
แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่ 21 ธ.ค. 2558กองคลังDownload
แบบฟอร์มภาษีป้าย 21 ธ.ค. 2558กองคลังDownload
แบบฟอร์มเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 21 ธ.ค. 2558กองคลังDownload
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 167 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52