smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<< ชื่อ :  แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี (2558-2560)  [ 14 ธันวาคม 2558 ]
ประเภท แผนพัฒนาบุคคลากร
รายละเอียด


        
ย้อนกลับ