ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชื่อ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 13 กันยายน 2561 ]
ประเภท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
รายละเอียด


    
ย้อนกลับ