smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
2เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 25549 พ.ค. 2564
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
5เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2554)9 พ.ค. 2564
6เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 25549 พ.ค. 2564
7เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25613 ธ.ค. 2561
8เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 ธ.ค. 2561
9เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256016 ม.ค. 2561
10เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 256016 ม.ค. 2561
11เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
12เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
13เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (หยอดเหรียญ) พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
14เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 255919 ต.ค. 2559
15เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (หยอดเหรียญ) พ.ศ.255919 ต.ค. 2559
16เทศบัญญัติตำบลขัวมุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.255919 ต.ค. 2559
17เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 255412 พ.ย. 2558
18เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 255412 พ.ย. 2558
19เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 255412 พ.ย. 2558
20เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 255412 พ.ย. 2558

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 32 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77