ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


รายงานการประชุมสภา


รายการวันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/255916 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 255821 ธันวาคม 2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 255821 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 255804 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 3 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 2558 ฉบับแก้ไข01 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 255801 ธันวาคม 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 255801 ธันวาคม 2558

 [1]