smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 256425 ส.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 14 ส.ค. 2564
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 25645 ก.ค. 2564
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงครั้งแรก8 มิ.ย. 2564
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2564 วันที่ 29 มกราคม 256329 ม.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 256324 พ.ย. 2563
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 21 กันยายน 256325 ก.ย. 2563
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 256325 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 256317 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 25635 ส.ค. 2563
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256318 ก.พ. 2563
12การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 256230 พ.ย. 2562
13การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 30 กันยายน 256218 พ.ย. 2562
14การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 สิงหาคม 256230 ส.ค. 2562
15การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256230 ส.ค. 2562
16การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 256223 ส.ค. 2562
17การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 256213 ส.ค. 2562
18การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 25621 ส.ค. 2562
19การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 256230 พ.ค. 2562
20การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25621 พ.ค. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 160 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52