smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


รายงานการประชุมสภา


รายการวันที่
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256321 ตุลาคม 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256311 กันยายน 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256316 กรกฎาคม 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256217 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256218 พฤศจิกายน 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256230 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256223 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256226 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256213 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256201 สิงหาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256230 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256201 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256225 กุมภาพันธ์ 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256222 ตุลาคม 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256215 มกราคม 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256210 กรกฎาคม 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256222 เมษายน 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256215 มกราคม 2562
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ ประจำปี2562 และกำหนดวันเริ่มประช11 กุมภาพันธ์ 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256321 เมษายน 2563

 [1]  2