smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 256529 ส.ค. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 15 ส.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 13 มิถุนายน 256513 มิ.ย. 2565
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน 25656 มิ.ย. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 เมษายน 25656 มิ.ย. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256528 เม.ย. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 14 ธันวาคม 2564 28 ก.พ. 2565
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 256414 ธ.ค. 2564
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 14 สิงหาคม 256425 ส.ค. 2564
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 14 ส.ค. 2564
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 25645 ก.ค. 2564
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุงครั้งแรก8 มิ.ย. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2564 วันที่ 29 มกราคม 256329 ม.ค. 2564
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 256324 พ.ย. 2563
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2563 วันที่ 21 กันยายน 256325 ก.ย. 2563
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 256325 ส.ค. 2563
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 256317 ส.ค. 2563
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 25635 ส.ค. 2563
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256318 ก.พ. 2563
20การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 256230 พ.ย. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,040
เดือนที่แล้ว
4,219
ปีนี้
41,573
ปีที่แล้ว
62,267
ทั้งหมด
283,232
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 37 157 4,040 4,219 41,573 62,267 283,232 44.210.237.158