smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


ลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 249916 พ.ย. 2558
2เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลคนเดียว)16 พ.ย. 2558
3เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง (กรณีบุคคลคนเดียว)16 พ.ย. 2558
4เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนยกเลิก (กรณีบุคคลคนเดียว)และ (กรณีห้างหุ้นส่วนสามั16 พ.ย. 2558
5เอกสารที่ใช้กรณีการคัดรับรองสำเนา การขอตรวจเอกสารทะเบียนพาณิชย์16 พ.ย. 2558
6อัตราค่าธรรมเนียม16 พ.ย. 2558
7บทกำหนดโทษ16 พ.ย. 2558
8กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์16 พ.ย. 2558
9ดาวน์โหลดเอกสาร : คำขอจดทะเบียนพาณิชย์16 พ.ย. 2558
10ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่16 พ.ย. 2558
11ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ หสม.16 พ.ย. 2558
12ดาวน์โหลดเอกสาร : สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม16 พ.ย. 2558
13ดาวน์โหลดเอกสาร : สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน16 พ.ย. 2558
14ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดเกี่ยวกับ WEBSITE16 พ.ย. 2558
15ดาวน์โหลดเอกสาร : แผนที่โดยสังเขป16 พ.ย. 2558
16ดาวน์โหลดเอกสาร : คำขอรับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน16 พ.ย. 2558
17ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือมอบอำนาจ16 พ.ย. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 32 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77