ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านทุจริต


รายการวันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-256415 มิถุนายน 2560
เจตนารมณ์การป้องการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น23 ธันวาคม 2558

 [1]