smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1ข๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(มากกว่า๓หลัง)12 พ.ย. 2558
2ข๑ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร12 พ.ย. 2558
3ข๒ คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร12 พ.ย. 2558
4ข๓ คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร12 พ.ย. 2558
5ข๔ คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ12 พ.ย. 2558
6ข๕ คำขอต่ออายุใบอนุญาต12 พ.ย. 2558
7ข๖ คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร12 พ.ย. 2558
8ข๘ คำขอโอนอนุญาตอาคาร12 พ.ย. 2558
9ตาม39ทวิ_แบบแจ้ง12 พ.ย. 2558
10น5_ผู้รับอนุญาตแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน12 พ.ย. 2558
11น6_ผู้ควบคุมงานแจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน12 พ.ย. 2558
12น7_ผู้รับอนุญาตแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานและแจ้งผู้ควบคุมงานคนใหม่12 พ.ย. 2558
13น8_แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่12 พ.ย. 2558
14พรบ.ควบคุมอาคาร 2522แก้ไข ฉ2 ฉ3 ฉ4(ล่าสุด)12 พ.ย. 2558
15หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน12 พ.ย. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 168 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52