smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)


รายการวันที่
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 256310 สิงหาคม 2563
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 63 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)29 กรกฎาคม 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256310 กรกฎาคม 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 256308 พฤษภาคม 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256323 เมษายน 2563
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 63 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)23 เมษายน 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 256306 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 63 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)29 มกราคม 2563
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม -ธันวาคม 256215 มกราคม 2563
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 62 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)16 ตุลาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256210 ตุลาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256213 กันยายน 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 256210 สิงหาคม 2562
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)23 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค.6205 มิถุนายน 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเม.ย.6217 พฤษภาคม 2562
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1-2 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)30 เมษายน 2562
ประกาศและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256205 เมษายน 2562

 [1]  2  3