ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)


รายการวันที่
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)23 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค.6205 มิถุนายน 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเม.ย.6217 พฤษภาคม 2562
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1-2 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)30 เมษายน 2562
ประกาศและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256205 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561-มกราคม 256207 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256106 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256114 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 256111 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256126 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256025 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256012 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256010 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.ย.6024 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256030 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256031 สิงหาคม 2560

 [1]  2