ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)


รายการวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561-มกราคม 256207 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256106 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256114 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 256111 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256126 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256025 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256012 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 256010 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.ย.6024 ตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256030 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 256031 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256018 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256009 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256010 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 256010 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 256010 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256010 กุมภาพันธ์ 2560

 [1]  2