ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)


รายการวันที่
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 62 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)16 ตุลาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256210 ตุลาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256213 กันยายน 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 256210 สิงหาคม 2562
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)23 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ค.6205 มิถุนายน 2562
ประกาศและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเม.ย.6217 พฤษภาคม 2562
ประกาศและสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1-2 (ตามหนังสือเวียน ว62 กรมบัญชีกลาง)30 เมษายน 2562
ประกาศและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 256205 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561-มกราคม 256207 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 256110 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 256106 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256114 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 256111 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256126 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 256025 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256012 ธันวาคม 2560

 [1]  2