smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> ตำบลขัวมุง มุ่งเน้นเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ITA


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 พ.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมปละความโปร่งใส10 ก.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน10 ก.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ10 ก.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ10 ก.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 ก.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 ก.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม10 ก.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
2,503
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
23,724
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
203,116
ไอพี ของคุณ
18.206.238.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 31 125 2,503 5,647 23,724 53,234 203,116 18.206.238.77