smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


รายการวันที่
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256331 ตุลาคม 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2561
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.5)10 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงพร้อ09 เมษายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการบำรุงรักษาคลอ09 มีนาคม 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256112 ตุลาคม 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.5)05 ตุลาคม 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256031 ตุลาคม 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255810 ธันวาคม 2557
แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255930 ธันวาคม 2558

 [1]