smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256311 พ.ย. 2563
2รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256310 พ.ย. 2563
3งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
4รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.256110 ต.ค. 2561
5งบประมาณประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 256018 ต.ค. 2560
6งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256016 ต.ค. 2560
7งบประมาณประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 255928 ต.ค. 2559
8งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 255928 ต.ค. 2559
9งบประมาณประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 255812 พ.ย. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 160 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52