smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


ลำดับรายการวันที่
1 คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง30 ก.ย. 2564
2คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล30 มิ.ย. 2564
3คำสั่งเทศบาสตำบลขัวมุง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น30 มิ.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดเทศบาล21 มิ.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล3 มี.ค. 2564
7คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยกอง15 ก.ค. 2563
8คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.ค. 2563
9คำสั่งเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและออกคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายเจ้า8 ก.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 ก.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
12ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636 ม.ค. 2563
13ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
14ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
15ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรับผิดชอบของกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบประมาณ6 ม.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง การขยายระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา30 มิ.ย. 2561
17ประกาศ กำหนดขนาดและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลขัวมุง11 มี.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 163 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52