smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


 ชื่อเอกสาร : เรื่อง แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564   [ 03 กันยายน 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


          ตามประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ข้อ 10 วัน เวลา และสถานที่ประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาลตำบลขัวมุงจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 24 กันยายน 2564 โดย ปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง


          เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 24  กันยายน 2564 จึงเป็นเห็นให้ไม่สามารถประกาศผลการคัดเลือกในวันดังกล่าวได้ จึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก จากเดิม วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็น วันที่ 23 กันยายน 2564


         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  

ย้อนกลับ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,040
เดือนที่แล้ว
4,219
ปีนี้
41,573
ปีที่แล้ว
62,267
ทั้งหมด
283,232
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 37 157 4,040 4,219 41,573 62,267 283,232 44.210.237.158