smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


 ชื่อเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง    [ 15 กันยายน 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


       ตามประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่  1-10 กันยายน 2564 นั้น


        เทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1-10 กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 


        ขอให้ท่านที่มีรายชื่อข้างต้นมาทำการคัดเลือก ตามข้อ 9 ของประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ เทศบาลตำบลขัวมุง หากไม่มาเข้าสอบ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

      

ย้อนกลับ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 167 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52