smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


 ชื่อเอกสาร : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง    [ 01 สิงหาคม 2565 ]
รายละเอียดเอกสาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 


       ตามประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่  12-27 กรกฎาคม 2565 นั้น


        เทศบาลตำบลขัวมุงได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-27 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 


        ขอให้ท่านที่มีรายชื่อข้างต้นมาทำการคัดเลือก ตามข้อ 9 ของประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลขัวมุง หากไม่มาเข้าสอบ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

    

ย้อนกลับ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,040
เดือนที่แล้ว
4,219
ปีนี้
41,573
ปีที่แล้ว
62,267
ทั้งหมด
283,232
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 38 157 4,040 4,219 41,573 62,267 283,232 44.210.237.158