smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


นางพรรณี เป็งธินา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลขัวมุงนางสุพัฒน์ ดวงชมภู
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1นางไข่แก้ว เขียววรรณ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 2นางยุพิน คำยอดใจ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 3นางช่อผกา โปธายะ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 4นางสุพิน หลวงสุนทร
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 5นางเสาวลักษณ์ ศรีไพร
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 7นางยุพิน ปัญญารักษา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 8นางเยาวเรศ อุปมาณ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 9นางจินตนา คำวงค์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 10สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
170
เมื่อวานนี้
162
เดือนนี้
5,091
เดือนที่แล้ว
5,335
ปีนี้
56,498
ปีที่แล้ว
53,234
ทั้งหมด
235,890
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 170 162 5,091 5,335 56,498 53,234 235,890 3.92.28.52