ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


กระดาษสา
   นางสาวสุพินดา จาปัญญะ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9549015
 20 ตุลาคม 2558