smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


จักสานไม้ไผ่ นายตั๋น
   นายตั๋น พงษ์เทพ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 8 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 429082
 20 ตุลาคม 2558