smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


จักสานไม้ไผ่ นายจรัญ
   นายจรัญ พรหมมา บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 20 ตุลาคม 2558