smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<


จักสานไม้ไผ่ นายสมควร
   นายสมควร โปธายะ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 084 - 8084142
 20 ตุลาคม 2558