ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

    สายตรงท่านนายกฯ

  เพิ่มข้อความใหม่

- - - - - - - - - - ยังไมู่้ข้อมูล - - - - - - - - - -