smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  # วิสัยทัศน์:ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรม เด่นนำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง             # คำขวัญ:พระประธานร้อยปี ศูนย์สารภีเด่นสง่า องค์ภูมิพลเสด็จมา มียางนาสูงใหญ่ เกษตรกรรมก้าวหน้า นามว่า"ขัวมุง"

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA


1
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ประกาศ ประกาศ
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไปโดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ
ผู้ปกครอง สามารถลงทะเบียนได้ในเทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
และ บริการใหม่ แอปพลิเคชั่นเงินเด็ก ใช้ง่าย สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ปกครองที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเงินเด็กจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน D.DOPA ของกรมการปกครอง ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอำเภอ
19 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แนวทางปฎิบัติในการขอรับหนังสืออนุญาตก่อสรา้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือ ปลูกไม้ยืนต้น และแนวทางปฎิบัติในการขอตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
19 กันยายน 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ::  คณะสงฆ์อำเภอสารภี ขอเชิญรับชม ธรรมสากัจฉา สร้างปัญญา หาทางแก้ สังฆพัฒนา เพื่อประชาชน,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

               ขอเชิญรับชม ธรรมสากัจฉา สร้างปัญญา หาทางแก้ สังฆพัฒนา เพื่อประชาชนบทบาทพระสงฆ์ยุคนิวนอร์มอลสารภี

โมเดล (SARAPHI MODEL) (ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร) วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 / เวลา 20.00-21.30 น.

สถานีวิทยุ FM. 104.50 วัดฝ่ายหิน เชียงใหม่/วิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว 8 จังหวัดภาคเหนือ 

ช่องธรรมเป็นทีมทีวีออนไลน์/ Youube/Facebook Soponpariyat

15 กันยายน 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :: จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล เพชรราชภัฎ - เพชรล้านนา ประจำปี 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญท่านเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลเพชรราชภัฎ - เพชรล้านนา ประจำปี 2566

สามารถเสนอชื่อ พร้อมแนบประวัติผลงาน ไปยัง สำนักงานศิลปะวัฒนธรรม ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.-20 พ.ย.65 สามารถดาวน์โหลดผลงานผ่านทาง QR Code  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  053-885-891

12 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

โรคฝีดาษลิง MONKEYPOX

               ติดจากสัตว์สู่คน เลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์ รวมทั้งติดโรคจากคนสู่คน โดยสัมผัสสารคัดหลั่ง สัมผัสแผลหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อโดยตรง และสามารถแพร่เชื้อจากหญิงตั้งครรภ์สู้ทารกในครรภ์ได้

แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
1. ระยะฟักตัว จะไม่แสดงอาการช่วง 5 - 21 วันหลังจากได้รับเชื้อ
2. ระยะไข้ 1 - 4 วัน มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย
3. ระยะผื่น 1 - 2 สัปดาห์ จะเริ่มจากผื่นแบน ผื่นนูน ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น จนกระทั่งเป็นผื่นแผลแห้งเป็นขุย
4. ระยะฟื้นตัว ใช้เวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์

ป้องกันตนเอง
1. หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์
2. กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
4. ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า และไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง

07 กันยายน 2565

แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
07 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลอำเภอสารภี,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

06 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กำหนดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
01 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
30 สิงหาคม 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :: จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี
# PEA สาขาอำเภอสารภี ประกาศประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานฯ ในวัน อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565
⚡⚡⚡ พื้นที่ไฟฟ้าดับ⚡⚡⚡
????#บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหัวดง, ซอย 1 ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา ⏰ 09.00 - 17.00 น.
ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกจากการใช้กระแสไฟฟ้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามพื้นที่ไฟฟ้าดับ☎️ 053-325614
26 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
25 สิงหาคม 2565

 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :: จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี
# PEA สาขาอำเภอสารภี ประกาศประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานฯ ในวัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565
⚡⚡⚡ พื้นที่ไฟฟ้าดับ⚡⚡⚡
????#บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านป่าเดื่อ, #บริเวณหมู่ที่ 3บ้านปากเหมือง(บางส่วน), ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา ⏰ 09.00 - 17.00 น.
ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกจากการใช้กระแสไฟฟ้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามพื้นที่ไฟฟ้าดับ☎️ 053-325614
22 สิงหาคม 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ :: จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี ,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสารภี
# PEA สาขาอำเภอสารภี ประกาศประชาสัมพันธ์ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565
⚡⚡⚡ พื้นที่ไฟฟ้าดับ⚡⚡⚡
????#บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านป่าเดื่อ, บริเวณ ซอย 4 , ซอย 6 , ซอย 7 , ซอย 9 ตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา ⏰ 09.00 - 17.00 น.
ขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกจากการใช้กระแสไฟฟ้า มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามพื้นที่ไฟฟ้าดับ☎️ 053-325614
22 สิงหาคม 2565

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ::  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ “มีดีต้องแชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยได้ดำเนินการจัดทำดังนี้
✅ สร้างการรับรู้ในเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
✅ เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน
✅ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
✅ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
✅ เพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
⚔️????ผ่านช่องทาง ????????????
???? หรือสแกน QR Code
22 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลขัวมุง,www.khuamung.go.th
16 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 34  (501 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2558
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
4,040
เดือนที่แล้ว
4,219
ปีนี้
41,573
ปีที่แล้ว
62,267
ทั้งหมด
283,232
ไอพี ของคุณ
44.210.237.158
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 51 157 4,040 4,219 41,573 62,267 283,232 44.210.237.158