ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
          ด้วยเทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ๖ 2561 - 2563 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล โดยดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
          ตำแหน่งที่รับสมัคร
                  1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
                  2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป        จำนวน 1 อัตรา
ตามเอกสารแนบ
 22 ตุลาคม 2561