ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

          ตามที่เทศบาลตำบลขัวมุงได้ประกาศรัยสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน เป็นต้นไปนั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 15 คน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

         1. นางสาวอาทิตญา  แข็งแรง

         2. นางสาววริศรา  ปัญญาทา

         3. นางสาวดาราณี  กองใจ

         4. นางสาวธนัชพร  นาซ้าย

         5. นางสาวอรพรรณ  ยาธิราช

         6. นางสาวปณัดดา  มาใจมูล

         7. นางสาวขวัญลดา  คำปวน

         8. นางสาวธัญลักษณ์  โพธายะ

         9. นายณัฐภัทร  ศรีคำมา

         10.นางสาวกุลสตรี  ศรีคำมา

         11. นายปัญญากร  พยาคำ

         12. นายอิศรพงศ์  ไชยตน

         13. นายวันเฉลิม  ปันละ

         14. นายสิทธิชัย  บุญแก้ว

         15. นายพิพัฒน์  จิติปานะ

          ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อยืนยันความประสงค์เข้าทำงาน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขัวมุง ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.

 27 มีนาคม 2562