ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ
          จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้อำเภอสารภีพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นสู่อากาศ และการจุด และปล่อยโคมลอย โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้านคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ ในช่วเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแอกสารแนบ
 12 พฤศจิกายน 2561