ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขัวมุง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ด้วยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ จัดเวทีแสดงความสามารถและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมาย

                  ในการนี้ เทศบาลตำบลขัวมุง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล รถจักรยาน หรือทุนการศึกษา ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เพื่อมอบเป็นของขวัญและของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว โดยสามารถนำของขวัญของรางวัล รถจักรยานหรือทุนการศึกษา มอบได้โดยตรง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง หรือแจ้งความประสงค์มายังเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-5342-9622 ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2563 และขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดขัวมุง

 02 มกราคม 2563