ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง (กกต.ประจำเทศบาลขัวม

                ด้วงทางเทศบาลตำบลขัวมุง จะได้ดำเนินการรับสมัคบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาล

ตำบลขัวมุง ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

                จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขัวมุง( กกต.ประจำเทศบาลตำบลขัวมุง

                รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

                ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา

 28 มกราคม 2563