ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประกาศสภาเทศบาลตำบลขัวมุง

การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ ประจำปี 2563

และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

 19 กุมภาพันธ์ 2563