smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<ประกาศ :: รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีการภาวะพึ่งพิง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

 05 สิงหาคม 2563