smileยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่              (คำขวัญ) >>> มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม <<<สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลขัวมุง

สนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย

 24 กรกฎาคม 2563