ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (คำขวัญ) มุ่งผลเกษตรกรรม วัฒนธรรมนำชัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลขัวมุง ประจำปีงบป27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยท15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (e-bidding)15 พฤศจิกายน 2561
ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256215 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรป17 กันยายน 2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ช่วงต่อ) 06 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ที่ 1006 กันยายน 2561
ประกาศราคากลางโครงกาารก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยบ้างเทศบาลตำบลขัวม28 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ม.223 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (ต่อเนื่อง) ลงลำเหมืองผึ้ง23 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd23 กรกฎาคม 2561
ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร23 กรกฎาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)19 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงฯ15 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงพร้อมห้องประชุม ๒ ชั้น 25 เมษายน 2561
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุงพร้อมห้องประชุม ๒ ชั้น 25 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคารพร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิงในตัว21 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรถโดยสาร (รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์)14 มีนาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอาคาร,ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถดับเพลิงอาคาร พร้อมติดตั้ง22 กุมภาพันธ์ 2561

 [1]  2  3  4  5 .....